Ứng dụng thiết kế 3D


Phiên bản: 1.0Dành cho Windows 10/8.1/8/7. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Windows 7 xem hướng dẫn này.


Phiên bản: 1.0Dành cho OS X 10.7+  

Module hỗ trợ

H3D Tool

Công cụ tạo H3D Model - Plugin trên 3ds Max

H3D Editor

Công cụ chỉnh sửa H3D Model

Tải về